Departament Techniczny bezpieczeństwa pracy
skutecznie rozwiązuje problemy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Departament Przeciwpożarowy
przygotowuje plan działań korygujących i zapobiegawczych zabezpieczenia PPOŻ.

Departament ochrony środowiska
specjalizuje się w prowadzeniu badań z zakresu ochrony środowiska pracy.

Departament Zasobów Ludzkich
prowadzi kompleksową obsługę firm w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych.

Token Sp. z o.o. jest firmą doradczą świadczącą usługi w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania i szkoleń.
Profil usług doradczych Token Sp. z o.o.obejmuje kluczowe
funkcje zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem
zarządzania kadrami i płacami, zarządzania środowiskiem, BHP i PPOŻ.

created by niceday